terug

EPB verslaggeving - EnergiePrestatie & Binnenklimaat

De overheid legt EPB-eisen op voor woningen en gebouwen, zowel voor nieuwbouw, als voor renovaties. EPB staat daarbij voor EnergiePrestatie & Binnenklimaat. Deze eisen hebben o.m. betrekking op de thermische isolatie, de verwarming, de ventilatie…, en zijn afhankelijk van de aard van uw project.

Zo zijn de EPB eisen voor residentiële gebouwen verschillend van deze voor niet-residentiële gebouwen zoals scholen, kantoren, winkels of industrie. Adviesbureau Peeters is gespecialiseerd in EPB voor beide domeinen.

De EPB-eisen worden nagenoeg elk jaar verstrengd. Wij volgen nauwgezet deze wijzigende EPB wetgeving op, alsook de laatste technologische ontwikkelingen omtrent energiezuinig wonen. Dit om u nog beter te kunnen adviseren.

EPB verslaggever Adviesbureau Peeters inschakelen voor uw EPB verslaggeving

Voor de start van een bouwproject maken wij een eerste EPB berekening op basis van het ontwerpplan van de architect. Deze berekening wordt steeds persoonlijk toegelicht, zodat het voor de bouwheer duidelijk is hoe kan voldaan worden aan de geldende normen zonder daarbij het kostenplaatje uit het oog te verliezen. Op deze manier worden onnodige boetes vermeden. Daarboven adviseren wij hoe deze resultaten verder verbeterd kunnen worden. Adviesbureau Peeters blijft ook tijdens de werken steeds bereikbaar voor bijkomend energie-advies.

Uiterlijk 1 jaar na de werken of de ingebruikname van het gebouw, wordt de finale EPB-aangifte opgemaakt. Hiervoor worden alle facturen en bewijsstukken verzameld die betrekking hebben op isolatie, ventilatie, verwarming… Wij komen ook steeds ter plaats om foto’s te nemen, en op die manier een volledig stavingsdossier samen te stellen dat voorgelegd kan worden bij een eventuele controle van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Bij het niet of laattijdig indienen van de EPB-aangifte, schrijft het VEA een boete uit, die bestaat uit een vast bedrag van 1000 euro, vermeerderd met 1 euro per kubieke meter bouwvolume. Het betalen van deze boete levert geen vrijstelling voor het indienen van de aangifte op. Bij het uitblijven van een EPB-aangifte, zal er een dwangsom van 10 euro per dag worden opgelegd.VENTILATIEVERSLAG­GEVING

Als erkend ventilatieverslaggever verzorgen wij de ventilatieverslaggeving van uw gebouw. Van de coördinatie van het dossier, de opmaak van het ventilatievoorontwerp, ... tot de controle en meting van de gerealiseerde debieten.

Meer informatie

luchtdichtheids­meting

Via een luchtdichtheidsmeting (blowerdoortest) sporen wij luchtlekken in de woning op volgens de regels van de kunst.

Meer informatie


Een prijsofferte op maat?