terug

Omgevingsvergunning laten opstellen

De milieuwetgeving is een complexe en snel veranderende materie. Bij Adviesbureau Peeters blijven we steeds op de hoogte van de laatste veranderingen. Een correcte omgevingsvergunning is één van de basisvereisten voor de exploitatie van een bedrijf. Hierin staat opgenomen welke activiteiten en onder welke voorwaarden deze mogen uitgevoerd worden.

Of een omgevingsvergunning vereist is, hangt af van de activiteiten die worden uitgevoerd. De vergunnningsplichtige activiteiten staan vermeld in de zogenaamde indelingslijst van het VLAREM.

Afhankelijk van de hinder die veroorzaakt wordt voor mens en milieu, wordt het bedrijf ingedeeld in klasse 1, 2 of 3. Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een omgevingsvergunning nodig. Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

Uw omgevingsvergunning laten opstellen door Adviesbureau Peeters

Bij een niet-residentieel (ver)bouwproject, kijken we de lopende vergunningen na, en stellen we een nieuwe aanvraag op indien dit noodzakelijk blijkt. We voeren tevens het nodige overleg met de vergunningverlenende overheid, en bieden ondersteuning bij de invoering van de voorschriften.

Ook bedrijven die, los van enig bouwproject, een omgevingsvergunning nodig hebben, kunnen terecht bij Adviesbureau Peeters.

Naast het opstellen van een omgevingsvergunning, kan Adviesbureau Peeters ook de nodige ondersteuning bieden bij de overname of verkoop van een bedrijf. Het is van belang dat een bedrijf dat wordt overgenomen in orde is met alle vergunningen, zodat de overnemer de exploitatie zonder problemen kan verder zetten.

Adviesbureau Peeters kijkt na of de vergunningen overeenstemmen met de werkelijke bedrijfssituatie, wanneer de lopende vergunningen vervallen, en of er problemen te verwachten zijn bij een eventuele hernieuwing van de omgevingsvergunning. Ook de bouwvergunningen worden hierbij volledig doorgelicht.


VEILIGHEID

Een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens 2 partijen tegelijk of achtereenvolgend worden uitgevoerd.

Meer informatie

milieu

De milieuwetgeving is een complexe en snel veranderende materie. Adviesbureau Peeters blijft steeds op de hoogte van de laatste veranderingen.

Meer informatie

Een prijsofferte op maat?