terug

AB Peeters als veiligheidscoördinator

Een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens 2 partijen tegelijk of achtereenvolgend worden uitgevoerd. Deze verplichting geldt, ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte of de kostprijs van de werken.

Belangrijk hierbij is dat naast aannemers, ook de leveranciers van bouwmaterialen en de nutsmaatschappijen die de aansluitingen verzorgen, als afzonderlijke partijen worden aanzien.

Een veiligheidscoördinator is vereist tijdens het ontwerp, en tijdens de realisatie van de bouwwerken. Meestal worden deze 2 functies gecombineerd door één persoon.

Wat doet Adviesbureau Peeters als veiligheidscoördinator voor u?

Veiligheidscoördinator tijdens fase 1: het ontwerp

Als veiligheidscoördinator analyseren we tijdens de ontwerpfase het volledige project, en worden de mogelijke risico’s en aandachtspunten opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan. Dit plan bevat alle te nemen preventiemaatregelen tijdens de bouwwerken, en moet dan ook aan elke aannemer worden bezorgd. Elke aannemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. De coördinerende maatregelen die worden opgesteld door veiligheidscoördinator Adviesbureau Peeters, zijn er dan ook voornamelijk op gericht de risico’s die bepaalde werken met zich meebrengen voor andere aannemers of derden maximaal te vermijden.

Als veiligheidscoördinator beperken we ons hierbij niet enkel tot de risico’s die optreden tijdens de bouwwerken zelf. Zo worden ook de elementen die van belang kunnen zijn voordat de effectieve werken starten, hierin opgenomen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de aanwezigheid van een sloopinventaris, asbestinventaris, plaatsbeschrijving…

Veiligheidscoördinator tijden fase 2: de verwezenlijking

Onze veiligheidscoördinator voert regelmatig werfbezoeken uit tijdens de werken. Het aantal werfbezoeken wordt vooraf vastgelegd, en is afhankelijk van de omvang van de werken en de mogelijke risico’s. Tijdens deze werfbezoeken controleert onze veiligheidscoördinator of de werken veilig verlopen. Daar waar verbeteringen mogelijk zijn, wordt dit besproken met de aannemer die op de werf werkzaam is.

Van elk werfbezoek wordt een verslag opgemaakt door onze veiligheidscoördinator, dat wordt bezorgd aan de bouwheer, architect en de betrokken aannemers. Indien bijkomende risico’s worden gedetecteerd die niet werden aangehaald in het veiligheids- en gezondheidsplan, worden deze ook vermeld in het werfverslag, met daarbij de te nemen preventiemaatregelen. Het veiligheidsplan, de werfverslagen en andere relevante documenten worden bewaard op de werf, zodat deze beschikbaar zijn voor alle aannemers.

Daarnaast wordt ook het postinterventiedossier vervolledigd. Dit dossier bevat alle informatie betreffende het gerealiseerde project, en moet latere interventies vergemakkelijken. Denken we maar aan de bouwvergunning, de architectuurplannen, stabiliteitsplannen, elektrische schema’s, keuringsattesten… Dit dossier moet bij een eventuele verkoop worden overhandigd aan de notaris. Zonder het postinterventiedossier kan een latere verkoop niet doorgaan.


VEILIGHEID

Een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens 2 partijen tegelijk of achtereenvolgend worden uitgevoerd.

Meer informatie

milieu

De milieuwetgeving is een complexe en snel veranderende materie. Adviesbureau Peeters blijft steeds op de hoogte van de laatste veranderingen.

Meer informatie

Een prijsofferte op maat?